Trønder Bilene AS Torghatten ASA Torghatten Trafikk Selskap AS TTS Bil og Dekksenter

Miljøpolitikk

Torghatten Buss AS ble 06.06.2011 miljøsertifisert etter ISO-14001standarden.

Torghatten Buss AS skal være en foretrukket leverandør av kostnadseffektive produkter og tjenester, som ivaretar kundenes og myndighetens krav og forventninger. Dette skal skje gjennom en forpliktelse til å gjennomføre: Vårt mål er at driften ikke påfører mennesker noen form for skade.

Bedriften skal imøtekomme myndighets pålagte miljøkrav samt de krav bedriften selv fastsetter.

Ansvarlig:
Styret i Torghatten Buss AS
Hjemmeside for Torghatten Buss AS, et selskap i Torghattenkonsernet.